Imprezy Piwniczna

XXI Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych  ŚWIĘTO DZIECI GÓR

Festiwal to miejsce spotkania dzieci z różnych kręgów kulturowych i religijnych, gdzie – podczas wspólnej zabawy – zapoznają się one z bogactwem i różnorodnością tradycji różnych krajów i regionów, uczą się tolerancji i szacunku w stosunku do wiary, kultury, obyczajów i zachowań swoich rówieśników.

Uczestnikami festiwalu są polskie i zagraniczne zespoły folklorystyczne reprezentujące różne grupy etniczne regionów podkarpackich oraz regiony górskie wszystkich kontynentów. Uczestniczy ok. 500 dzieci w wieku od 7 do 14 lat.


Przez siedem  dni dzieci razem mieszkają, koncertują, jeżdżą na wycieczki, palą ogniska i spędzają jeden dzień w domach swoich polskich partnerów. Na koncert przygotowują wspólny program, w którym z elementów kultur i obyczajów poszczególnych narodów powstaje nowa jakość.

Taki sposób festiwalu pozwala dzieciom odnaleźć własny język komunikacji, dzięki któremu znikają obawy przed „Innością”, a naturalna każdemu człowiekowi nieufność do wszystkiego co obce i niezrozumiałe zamienia się w akceptację „inności” i w konsekwencji w przyjaźń rozwijającą się w późniejszych kontaktach.

Festiwal jest realizowany od 1992 roku
. Nawiązuje on do przesłanek programowych ŚWIĘTA GÓR – przedwojennej imprezy zainicjowanej przez Związek Ziem Górskich, której głównym celem była ochrona dziedzictwa kulturowego. Obecnie, poprzez oryginalne założenia programowe, wyróżniające festiwal nowosądecki spośród innych imprez dziecięcych o podobnym charakterze, stał się on wydarzeniem, którego znaczenie wykracza daleko poza samą ochronę i prezentację ludowej kultury.


dyrektor festiwalu – Antoni Malczak
reżyser koncertów – Józef Broda
kierownik Biura Organizacyjnego – Małgorzata Kalarus

Biuro Organizacyjne:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
33-300 Nowy Sącz, ul. Długosza 3,
tel. +48 18 44 82 610, fax. +48 18 44 82 611 

 

Warto zobaczyć noclegi Piwniczna oraz Piwniczna noclegi i Rytro noclegi


Możliwość komentowania jest wyłączona.