Mistrzostwa Miasta Pucka w Szachach

Zapraszamy serdecznie 13 lipca 2014 r. (godz.10.oo, Puck, ul. Lipowa 3c, MOKSIR)

REGULAMIN  TURNIEJU SZACHOWEGO
1. Turniej organizowany jest corocznie przez PUCKIE TOWARZYSTWO SZACHOWE. Jego  celem jest popularyzacja gry w szachy na Pomorzu w Puck noclegi

2. Uczestnikami  mogą  być szachiści,  którzy  zgłoszą  się najpóźniej  na  1/2  godziny  przed  turniejem i  wniosą  opłatę  w wysokości  ustanowionej  przez Organizatora. Wpisowe ustala się na 10 zł. Zawodnicy PTSz w Pucku 5 zł. Młodzież do lat 18-tu bezpłatnie zł.

3. Rozgrywki  prowadzi  się  systemem  szwajcarskim.  Turniej odbywa się na dystansie  9-ciu  rund.  W przypadku zbyt małej liczby uczestników Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek.

4. Indywidualnie o miejscu rozstrzyga ilość zdobytych punktów.  Przy równej ilości punktów,  o miejscu decyduje punktacja Buchholza po odrzuceniu skrajnych wartości, a następnie wynik Buchholza.

5. Obowiązują  zasady Kodeksu Szachowego oraz niniejszego regulaminu. Czas na partię dla każdego zawodnika 15 minut.

6. Za zdolność zawodnika do startu, stan zdrowia i ubezpieczenie odpowiada zawodnik lub osoby delegujące.

7. Organizator  zapewnia  nagrody pieniężne dla trzech najlepszych  zawodników oraz najlepszego zawodnika z Pucka, a także nagrody rzeczowe dla najlepszej kobiety oraz nagrody rzeczowe dla młodzieży.

Nagrody:

I – 250 zł.

II – 150 zł.

III – 100 zł.

8. Głównym sponsorem turnieju jest Urząd Miasta Pucka

9. Sprawy sporne rozstrzyga Zespół Sędziowski.


Możliwość komentowania jest wyłączona.