Orawa

Orawa dorobek kultury materialnej można dziś oglądać w skansenie – Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej. Można zobaczyć zabytki budownictwa drewnianego,  charakterystyczna dla budownictwa orawskiego chałupa z tzw. wyżką, obszernej spiżarni, wykonanej z belek, a usytuowanej na strychu.

Bardzo interesującym się zabytkiem jest drewniany  kościół pw. Jana Chrzciciela w Orawce. Znajduje się w nim cenna polichromia z XVII i XVIII wieku
Pod koniec dziewiętnastego wieku  Orawa słynęła z uprawy i obróbki lnu. Rzemiosło tkackie praktykowane było masowo owego  okresu zachowało się w Orawian kilkaset terminów z zakresu tkactwa. W skansenie w Zubrzycy młodzież szkolna, w ramach tzw. edukacji regionalnej, może  zapoznać się z międleniem i tarciem lnu,mieleniem ziarna na żarnach i pieczeniem moskali.
Podhale znane jest powszechnie z wypasu owiec, o tyle Orawa słynęła z wypasu bydła, zwłaszcza wołów warto pamiętać, że woły były dawniej główną siłą pociągową.
Dawne zwyczaje pasterskie przypominane są na corocznie organizowanym w Lipnicy Wielkiej Święcie Pasterskim, przypadający na wigilię święta Jana Chrzciciela.
W ostatnich latach obserwuje się na Orawa noclegi wyraźne ożywienie regionalnej działalności kulturalnej, powrót, ale już świadomie gwary lub jej elementów leksykalnych  Interesujące są losy orawskiego stroju ludowego. Po II wojnie światowej dla jego uratowania walnie przyczynił się Andrzej Haniaczyk, założył zespół Małe Podhale, inspirowany kulturą Orawy, Podhala i Spiszu.. Dziś orawski strój ludowy staje się modny i jest noszony również przez osoby zajmujące ważne stanowiska.

Noclegi Orawa z ciekawszych lokalnych zwyczajów warto wymienić  wierzchołek jodełki lub świerka, przyozdobiony kolorowymi wstążkami, stawiany na wysokiej żerdzi przez kawalera przed domem szanowanej i lubianej panny1 maja, w dniu Zielonych Świątek.


Możliwość komentowania jest wyłączona.