Ostróda-zabytki


Ostróda to miasto urokliwie położone nad rzeką Drwęcą i Jeziorem Drwęckim. Turyści i letnicy przybywają tu przede wszystkim ze względu na dużą ilość atrakcji związanych z wypoczynkiem nad wodą. Odwiedzający Ostródę mają tutaj do swojej dyspozycji nie tylko wspomniany zbiornik wodny, ale również jeziora Smordy, Puzy, Sajmino, Perski i Górczyn. Ponadto miasto połączone jest kanałowym szlakiem wodnym z Elblągiem, który jest niezwykle interesującym dziełem techniki. Składa się z trzech podstawowych odcinków mierzących łącznie 129,8 km oraz wielu odgałęzień bocznych. Kanał został przeprowadzony przez jeziora i żeglowne odcinki rzek uchodzących do jeziora Dróżno i Zalewu Wiślanego. Na uwagę zasługuje fakt, iż na odcinkach dużej różnicy poziomu wód zbudowano pochylnie, które statki pokonują na wózkach, co daje wrażenie, jakby statki pływały po trawie.

Do najciekawszych zabytków Ostródy należy gotycki układ urbanistyczny miasta lokowanego około 1270 roku, obecnie przebudowany Plac 1000-lecia. Warto również zwrócić uwagę na fragment gotyckich murów obronnych z XV wieku znajdujących się przy obecnym kościele św. Dominika Savio. Świątynia ta wybudowana w stylu gotyckim pochodzi z XIV wieku. Równie godne uwagi zabytki sakralne to kościół neogotycki pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z lat 1856 – 1875 z wieżą dobudowaną na początku XX wieku, neogotycki kościół ewangelicko – metodystyczny z 1907 roku, pseudogotycka kaplica baptystów oraz Cmentarz Polska Górka. Zwiedzając Ostródę nie sposób pominąć pierwotnie gotycki zamek pokrzyżacki zbudowany w XIV wieku jako siedziba komturów. Zamek daje możliwość zwiedzić galerię oraz sale wystawowe muzeum, gdzie zebrane zostały pamiątki przeszłości regionu z zakresu archeologii, historii i numizmatyki, sztuki dawnej i współczesnej, rzemiosła artystycznego, piśmiennictwa, kultury ludowej. Warty zobaczenia jest także eklektyczny budynek liceum ogólnokształcącego, dawna rogatka przy posesji Szkoły Podstawowej nr 1, neogotycka wieża ciśnień z przełomu XIX i XX wieku oraz szereg zabytkowych kamienic utrzymanych w różnych stylach architektonicznych. Aby podziwiać piękno Ostródy z wysoka, można skorzystać z punktu widokowego zlokalizowanego na wieży kościoła Ewangelickiego. Podczas wdrapywania się po 105 stopniach jest okazja, aby podziwiać mechanizm zegara oraz trzy wielkie dzwony.