Wypocznij bliżej nieba

Najwyżej położona miejscowość w Polsce to Ząb noclegi (1013 m n.p.pm.). Od czasów autonomii galicyjskiej, aż do połowy lat siedemdziesiątych XX w. był samodzielną gminą.

To najwyżej położone sołectwo w Polsce leży na grzbiecie Pasma Gubałowskiego po stronie północnej i otoczone jest miastem Zakopane od południa, Nowem Bystrem od zachodu i Suchem od wschodu. Według stanu na dzień 31.12.2007 r. w Zębie zamieszkiwało 1553 mieszkańców (14,3% ogółu mieszkańców gminy).  Wieś chlubi się stylowym drewnianym kościołem p.w Świętej Anny z regionalnym wystrojem wnętrz, oraz pięknym cmentarzem-pełnym zieleni, krzewów i drzew, a także wybudowaną w ostatnich latach kaplicą .


Możliwość komentowania jest wyłączona.